Jó az okos a háznál - Teréz Anya 1

avagy jó, ha van kéznél olyan ember, aki tud segíteni, akinek a tanácsára, talpraesett ötleteire számíthatunkMár 15 éve, hogy az egész világon ismert és elismert pöttömnyi termetű Teréz Anya eltávozott közölünk. Az elmúlt száz év egyik legnagyobb példaképe emberek millióinak nyújtott bátorítást,  hitet. Az életműve, fáradhatatlan munkája, felemelő és mindig aktuális gondolatai azonban halhatatlanná tették.Teréz Anya egyik szobra Szkopjéban


Teréz anya : Himnusz az élethez

Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan!
Az Élet szépség - csodáld meg!
Az Élet boldogság - ízleld!
Az Élet álom - tedd valósággá!
Az Élet kihívás - fogadd el!
Az Élet kötelesség - teljesítsd!
Az Élet játék - játszd!
Az Élet érték - vigyázz rá!
Az Élet vagyon - használd fel!
Az Élet szeretet - add át magad!
Az Élet titok - fejtsd meg!
Az Élet ígéret - teljesítsd!
Az Élet szomorúság - győzd le!
Az Élet dal - énekeld!
Az Élet küzdelem - harcold meg!
Az Élet kaland - vállald!
Az Élet jutalom - érdemeld ki!
Az Élet élet - éljed!


Teréz Anya


Honnan is indult ez a törékeny alkatú, de lélekben erős asszony?

Teréz Anya 1910. augusztus 26-án Agnes Gonxha Bejaxhin névvel született a főleg muzulmánok lakta Üskübben albán nemzetiségű katolikus családban. Üsküb mai neve Szkopje, Macedónia fővárosa.Teréz Anya Emlékház - Szkopje


A templom helyén, ahol annak idején a kis Agnest megkeresztelték, ma Emlékházban tekinthetők meg életének fontos relikviái.Teréz Anya egyik szobra Szkopjéban az Emlékház előtt


Édesapja korán meghalt. Édesanyjával és testvéreivel szerény körülmények között éltek. 18 éves volt, amikor jelentkezett az írországi Loreto nővérek rendjébe, hogy velük Indiába mehessen missziós nővérnek. Ekkor vette fel a Teréz (Teresa) nevet.

Missziós tevékenységét a kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskolában kezdte tanítóként, ahol később igazgatóvá választották. 1946-ban egy szegényekkel, betegekkel zsúfolt vonaton utazva érezte először, hogy hivatása a szerencsétlen sorsú, nyomorgó emberek felé fordulás, az elesettek segítése, szolgálata. Megfogadta, hogy a "szegények legszegényebbjeit" fogja szolgálni, azokat az embereket, akiket szó szerint hagynak az utcán meghalni.

XII. Pius pápához fordult engedélyéért, hogy független apácaként Kalkutta nyomornegyedében dolgozhasson. Alázatosan, engedelmesen és hosszasan várt az engedélyek megérkezéséig. Majd 1948-ban elhagyta a kolostort és Kalkutta nyomornegyedébe költözött. Iskolát, majd otthont nyitott, ahol a súlyos beteg emberek békében és tisztességben halhattak meg. Egyre több követője lett az egykori tanítványai közül. Segítőivel alázattal ápolták, gondozták, szolgálták a leprásokat, az AIDS betegeket és mindenkit, akikről elfelejtkeztek, lemondtak és magukra hagytak.

1950-ben megalakította a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrendet. Idézet a rend küldetéséből: "segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetlenek, a társadalomból kitaszítottak és akiket mindenki elkerül."

A rend a hatvanas években számos otthont nyitott Indiában, majd pápai engedéllyel világszerte. Hazánkban 1989-ben telepedtek le az első nővérek Érd-Parkvárosban egy üres plébániaépületben. Onnan jártak be naponta Budapestre, s kezdték a családokat, elhagyottakat látogatni plébániáról kapott címek alapján. Következő lépcsőfok a budapesti IX. kerületben levő Bokréta utcai ruharaktár és ruhaosztás beindítása volt. A begyűjtött ruhaneműt a rászorulókhoz juttatták el. A VIII. kerületben levő Tömő utcában 1990-ben egy konyhát és hozzátartozó 100 személyes ebédlőt építettek. Innen 250-300 személy részére osztanak ebédet naponta.

Számos rangos nemzetközi elismerést követően 1979-ben Teréz Anyának ítélték a Béke Nobel-díjat. A díj átvétele utáni beszéde rövid volt: „Hogyan segíthetjük elő a világbékét? Menjünk haza és szeressük a családunkat.” A díjjal járó összeget Kalkutta szegényeire fordította. A Szeretet Misszionáriusai kalkuttai rendházát 1986-ban II. János Pál pápa is meglátogatta – ezt a napot Teréz anya élete legboldogabb napjának nevezte.

Teréz Anya és Diana


Teréz Anyát különös kapcsolat fűzte a kor másik híres jótevőjéhez, Diana hercegnőhöz. Több alkalommal találkoztak jótékonycélú rendezvényeken.  Mindkettőjük életpályájuk és munkásságuk hatalmas hatással volt az emberiség egészére. A sors fintora, hogy 1997-ben egy hét különbséggel távoztak el az élők sorából.

1983-ban Teréz anya II. János Pálnál tett látogatása során szívrohamot kapott. Néhány évvel később pacemakert ültettek a szívébe, és ezt követően egyre többet betegeskedett. Kilenc nappal 87. születésnapja és 6 nappal Diana halála után, 1997 szeptember 5.-én halt meg. Annak ellenére, hogy India nem keresztény ország, Teréz Anya halálakor háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el, és az idős apáca állami temetést kapott. 2003-ban II. János Pál pápa csaknem negyedmillió zarándok jelenlétében boldoggá avatta Teréz Anyát.
Köszönöm Teréz Anya!


Teréz Anya: Élet
Légy független,gondolkodó létező. Ne csak nézz, láss is.
Ne higgy el mindent, amit mondanak, inkább járj utána.
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!
Ne légy haragvó,bosszúálló,bocsáss meg mindenkinek, és
kérj bocsánatot, ha hibát követtél el.
Kutasd és találd meg boldogságod ebben az életben.
Légy önzetlen.
Tiszteld az ősi tudást, a bölcseket, találd meg saját gyökereidet, mert csak így
élhetsz teljes életet. Ne fordíts hátat senkinek. Élj tisztán és igazul.
Lásd meg, találd meg az Egy-séget mindenben és mindenkiben.
Teremts rendet önmagadban, ezzel a környezetedben és így a világban.
Szeresd és tiszteld önmagadban, embertársaidban és minden létezőben a
Halhatatlan Isteni Szellemiséget és Lelkiséget.
Hintsd az Isteni Szeretetet, Te magad legyél a Fény, amely beragyogja az Életet.
Az élet Élet. Éljed.


Teréz Anya szobra Shkodrában, Albániában


Azt hiszem ezek a gondolatok is örökérvényűek, megszívlelendők. Sok erőt, kitartást kívánok a több, mint 5000 követőjének, akik kb. 650 házban szerte a világban azon szorgoskodnak, hogy a szegények, elesettek, rászorulók perceit, óráit, napjait boldogabbá tegyék!


Teréz Anyával kapcsolatos további képeket, gondolatokat és verseket találhatsz itt!