A bölcs ember mindenütt ott van - Vízkereszt

avagy az életre való és okos ember mindenütt jól érzi, mindenütt feltalálja magát
 

Január 6-a lévén mi más lehetne a téma, mint a Vízkereszt.

Mi is az a Vízkereszt és mit ünnepel ilyenkor a keresztény világ?

Vízkereszt, korábbi nevén Szentkereszt a karácsonyi ünnekkör lezárása és a farsangi szezon kezdete. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a három napkeleti bölcsről, valamint Jézus megkereszteléséről. A  megkeresztelés emlékére január 5-én vízszentelést végezték a templomokban. A megszentelt vizet aztán hazahordták a hívek, hogy meghintsék vele a házat. A víz főleg a gonosz szellemek elleni védekezés eszköze volt. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában is és használták a mezőgazdaságban és állattartásnál is. A megszentelt vizet a katolikus falvakban háromkirályok vizének is nevezték. A víz megszenteléséből (megkeresztelés) ered a magyar vízkereszt elnevezés. Vízkereszt a „karácsonyi tizenketted” (12 napos ünnep) zárónapja. Ebből ered az ünnep angol Twelfthday, azaz Tizenkettedik nap elnevezése.

A hagyomány szerint ezen a napon kell lebontani a karácsonyfát. Ettől a naptól kezdődik a Farsangi vagy báli szezon.

 Kik voltak a Három királyok és mit szimbolizálnak? 


A Három királyok vagy más néven Napkeleti bölcsek, név szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár Jézus születésekor a betlehemi csillagot követve jutottak el a kisdedhez. Uralkodónak kijáró tisztelettel hódoltak az újszülött és szülei előtt. Elővették kincseiket és ajándékaikat, az aranyat, a tömjént és a mirhát.

A három király a későbbiekben a három életkort, a fiatalt, az érett férfit és az aggastyánt szimbolizálta. A három alak ugyanakkor az akkor ismert három földrészt, Európát, Ázsiát és Afrikát is jelképezte.

Ajándékaiknak jelképes értelme is van. Az aranyat, mint a bőség jelképét a földi királynak, a füstölésre használt tömjént (Észak-Afrikában és Dél-Ázsiában honos növény mézgás gyantája) az istennek, a halottak bebalzsamozására szolgáló mirhát (Szaud-Arábiában honos cserje illatos gyantája), mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Jézusnak.

Három királyok a Betlehemek elmaradhatatlan figurái


Végül egy kis mondóka, ami a hiedelem szerint segít, ha veszett kutyával találkozunk:

Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
ez a három szent király
őrizz meg engem,
hogy ez a kutya meg ne lásson.