József-nap után kalapáccsal se lehetne visszaverni a füvet - Sándor, József, Benedek nap

avagy március 19-e után már feltartóztathatatlanul megindul a fű növekedése, mert itt a tavasz

A három időjósló férfi, Sándor, József, Benedek az idén egy kicsit megtréfál bennünket, a kicsit késik a meleg idő és a várva várt tavasz. A tavaszi napforduló előtti napoknak nagy jelentősége van a gazdálkodó emberek számára. A hosszú téli napok után végre megkezdhetők a tavaszi mezőgazdasági, kerti munkák.

Sándor az első meleghozó nap márcuis 18.-án. A hivatalos tavaszérkezés napja március 21, Benedek napja. A naptárban közéjük ékelődik József, március 19-én. A három nevet leginkább együtt emlegetik: "Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget." Egyes kutatások szerint egy régi római hiedelemre vezethető vissza a szólás. A rómaiak hite szerint Aeolus, a szelek atyja bőrzsákba zárva tartotta a szeleket. Ha kiszabadultak, a hajók a tengeren felborultak, az emberek elpusztultak.

A tavasz hírnökei a tulipánok

A zsákjukban meleget hozó férfiak közül Józsefhez kötődik a legtöbb jóslat, talán nem véletlenül. Ezen a napon Szent Józsefre, Jézus nevelő apjára emlékezünk. Régen úgy tartották, ha József napján fúj a szél, az sok kárt okoz. Ebben volt is igazság, a nagy böjti szelek gyakran letépték a kis falusi házak tetejét. Jól mondták: "Sándor, József a szegény ember ellensége." Ezen a napon érkeznek a fecskék. Őseink úgy vélték, ha a gazda kiad valamit ezen a napon a házból, akkor a méhek rajzáskor elrepülnek. Tilos volt ezen a napon a gazdának elmenni a házból. Tisztítónapnak is tartották a József-napot. Ezen a napon illett mindenkinek megfürdeni és tiszta fehérneműt venni.
Szent Jószef a szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. Annak ellenére, hogy az őskeresztények tisztelték Szent Józsefet, ünnepe csak a 10. századtól kezdve szerepel a nyugati naptárakban. 1621-ben XV. Gergely pápa tette általánossá az ünneplését. 1870-ben IX. Pius pápa az Egyház védőszentjévé tette. A Habsburg-ház Bécs 1683-as, majd Buda 1686-os felszabadítását részben Szent József közbenjárásának tulajdonítja. A munkások védőszentje, és a jegyesek pártfogója.

József, a Dávid családjából származó ács jegyese Mária volt. Még az egybekelésük előtt Mária gyermeket fogant a Szentlélektől. József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni Máriát, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el az asszonyt. Álmában azonban megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."  József az angyali jelenés után feleségül vette Máriát és sajátjaként nevelte Jézust.

Mini írisz

A tavasz hivatalos kezdete, a tavaszi napéjegyenlőség napja március 21-e. Ez a nap a bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak. A Benedek napján ültetett fokhagyma elűzi a boszorkányt. A Benedek-napi időjárás 40 napos jósló, ha dörög Benedekkor, akkor 40 napi szárazság várható. Benedek gyakran a meleg helyett hideggel érkezik, ekkor szokták mondani a pásztorok, hogy „De benedekes idő van!".


Sáfrány vagy krókusz