Bernát János: Két kicsiny virág

Bernát János: Két kicsiny virág

Földünknek legsarkán jeges vihar tombol, 
fát, hegyet és völgyet biz porig rombol. 
Földünknek legsarkán él két kicsiny virág, 
s küzdnek elemekkel, bár ellenük a világ. 
Mind, mi árthat nekik, hencegi erejét, 
de a két kicsiny virág fogja egymás kezét. 
Irdatlan sziklákat sodor a dühödt szél, 
de a két kicsiny virág túlélést remél. 
Pokolnak zord tüze a tájat felperzseli, 
de virág a virágnak kezét nem engedi. 
A tengerkékfolyók fájón kiszáradnak, 
de a két apróságnak semmit sem árthatnak. 
Szomjazó testük, ha mást már nem tehet, 
átsuhan ajkukba egy csöppnyi lehelet. 
A zöldellő erdők egyszer csak eltűnnek, 
de a két kicsiny virág vágyai nem szűnnek. 
Földünknek legsarkán, mi forrás mind elapad, 
de a virágok kis szíve egymásért megszakad. 
Csillagok fényét az éj súlyos láncra veri, 
De virág a párját, ily vakon is megleli. 
S ha köröttük végül romba dől a világ, 
Akkor is megmarad együtt a két virág.Megjegyzések