Esztendő, veszendő - Kányádi Sándor: Ballag már

avagy hamar múlik az idő, nagyon gyorsan eltelik egy-egy év


Kányádi Sándor: Ballag már

Ballag már az esztendő
vissza-visszanézve
nyomában az öccse jő
vígan fütyörészve
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi
pedig még csak gyermek
lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő
férfiasan kezetfog
múlttal a jövendő