Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november, 2015

Adventi angyalok üzenete

Kép
Az angyalok a zsidó, a keresztény és az iszlám hitvilágnak is fontos szereplői, de már pogányoknál is megjelentek. A Biblia szerint az angyalok örökké létező, természetfölötti lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, beszédkészséggel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek, képesek megjelenni a földön. Isten azért teremtette őket, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Feladatuk az isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Jó és rossz angyalok egyaránt léteznek, de természetesen jó emberekhez csak a jó angyalok látogatnak el. Na de mit üzennek az adventi vasárnapok angyalai?


Advent első vasárnapja : Kék angyal
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghal…

Születésnapi köszöntő

Kép
Sok születésnapokat vígan megélhess, Napjaidat számlálni ne légyen terhes, Az ég harmatja szívedet újítsa, Áldások árja házad elborítsa.
Te néked minden öröm holtig adassék, S amellett semmi bánat ne barátkozzék, Légyen éltednek virága mind kinyílt,  Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.
Végleg az egek várát nyilván szemlélhesd! Ott aztán az életed jobbra cserélhesd! Az úr a boldog életből részt adjon! A szentek serge közébe fogadjon!Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!Márai Sándor: Füveskönyv - A világ hívásáról

Kép
Sok bonyodalmat és zavart okozott életemben a világ hívásának, vonzásának s a lényemtől és hajlamaimtól idegen világi szereplésnek állandó összeütközése. Mert az emberek társas lények, s ez a szép hajlam egyáltalán nem megvetni való bennük: helyes, ha az emberek keresik egymás társaságát, értelmes és baráti hangulatú beszélgetések során megismerik egymás nézeteit, s ha legtöbbször nem is kapnak mást az együttlétektől, mint az élet magányának időleges feloldását, már ez is megérte azt a kevés fáradságot és kényelmetlenséget, amely az ilyen összejövetelek ára. Az ember társas lény, s legtöbbször éppen társaságban bontja ki jellemének szép képességeit: aki méltányosan és türelmesen társalog, meggondolt és kellemesen fogalmazott párbeszédben iparkodik megismerni embertársai nézeteit a világról és az emberi sorskérdésekről, türelmesen felel az ellenvetésekre, nem ítél idő előtt, jól fogalmazza meg válaszait és aztán alkalmazkodásból, udvariasságból sem hajlandó eltérni attól, amit igazság…

Márai Sándor: Füveskönyv - Arról, hogy emberi méretekben élünk

Kép
Fáradt vagy élni? Igen, egy napon úgy érzed, túlságos feladatra vállalkoztál, mikor embernek születtél e földre.

Túl sok volt az ellenállás, a kiszámíthatatlan, az ellenséges, az aljas, a reménytelen, túl sok volt a feladat, túl sok a szenvedés, a csalódás. De nem gondolod-e, nem érzed-e, hogy éppen ez a reménytelenség, ez a "túl", ez a "sok" adott rangot és értelmet életednek? Nem érzed-e, hogy feladatod volt, személyes dolgod? Nem érzed-e, hogy a természet, mely olyan esztelenül túloz és pazarol, megtisztelt azzal, hogy embernek alkotott és emberi mértékben szabta ki feladatod a földön? Mi lehetsz más, mint fáradt? Ez volt a dolgod: hogy élj és elfáradjál.


Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!

Várnai Zseni: Csodálatos

Kép
Miért keresnék távoli csodákat? hiszen, hogy élek, maga is csoda! Csodálatos, hogy volt idő: nem éltem, csodálni ezt meg nem szűnök soha. Csoda, hogy látok, hallok és beszélek, csoda, hogy érzek és gondolkodom, képzeletemben képek szárnyasodnak s betűhálómmal őket elfogom.
Hát nem csoda, hogy írok, egymagában? Sejtelmem nincs, hogy honnan e zene? Mért éppen én s nem ő, vagy tán a másik e furcsa szellem titkos búhelye? Csodálhatnám a napot és a holdat s az Érthetetlen szót, hogy: Végtelen; de mért szállnék a messzi csillagokra, hiszen csoda az én kis életem.
És új életek szakadtak belőlem, oly egyszerű és mégis oly csodás, ahogy a rügyből a levél kipattan, mégis mi hát egy új fogantatás? Mi az a furcsa láz: szeretni, vágyni, mi a remegés, mi a félelem? S mily különös, úgy csüggni mindhalálig egy idegen, egy másik életen.
A gyerekem az életemnek mása,  ő én vagyok, de mégis Ő maga. Csodáltam őt, amikor járni kezdett, mikor kibuggyant legelső szava, s hogy egyre nőtt, akkor már félni ke…

Móra Ferenc: A cinege cipője

Kép
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak.
Szeretne elmenni, ő is útra kelni. De cipőt az árva sehol se tud venni.
Kapkod fűhöz-fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó Varjú Varga Pálhoz.
Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varrja.
Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának!
Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is.
Csak a cingének szomorú az ének: nincsen cipőcskéje máig se szegénynek.


Keresi-kutatja, repül gallyrul gallyra: "Kis cipőt, kis cipőt!" - egyre csak azt hajtja.


Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!

Márai Sándor: Füveskönyv - Arról, hogy negyvenéves korára mindent tud az ember

Kép
Marcus Aurelius mondja, hogy negyvenéves korára egy férfi, akiben világít egy szikrája az értelemnek, mindent megélt és mindent tud, ami előtte történt az időben az emberekkel, s ami az utána következő időben történhet még.

A részletek lehetnek változatosak és eltérőek, de az alapélmény - minden emberi élet közös alapélménye - negyven év alatt csakugyan megtörténik minden emberrel. Megélte a szenvedélyeket, tapasztalta a természeti törvények állandóságát, és teljes bizonyossággal tudja, hogy halandó. Többet nem tudott Caesar sem, Antonius sem, Marcus Aurelius sem, többet nem fog tudni az ember az időben önmagáról és a világról soha. Minden más csak ismétlődés.Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!

Várnai Zseni: Így álmodom...így képzelem...

Kép
Ha egyszerre csak, mint egy ábrát, letörölné a fekete táblát az Alkotó művészkeze s valami újat kezdene, de úgy, hogy égszín lenne a tábla s csodás világot tervezne rája a Teremtő művészkeze... új Édenkertet festene!
Letörölné a régi rosszat, varázsolna szebbet és jobbat a legnagyobb művész keze... egészen újat festene! Oly csodaszépet, hol a lények békességben, boldogan élnek, nincs félelem csak értelem... így álmodom...így képzelem!
De Földanyánk, miért ne lehetne rajtad a világ Édenkertje, van napod, holdad, levegőd, varázslatos teremtőerőd... Minden lehet, ami még nem volt, fölöttünk a végtelen égbolt s a Teremtő művészkeze békegalambot festene a táblára, de úgy, hogy többé ne legyen kéz, mely letörölné... s békesség lenne mindörökké!Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!

Kányádi Sándor: November

Kép
Nyugaton, keleten vörös az ég alja.  Régről nem kelepel  kéményen a gólya. 
Csóka- s varjúsereg  lepi el a fákat,  véget a szél se vet  a nagy csárogásnak. 
Pedig fúj, ahogyan  fújni tud november,  birkózik a csupasz  hegyekkel, vizekkel. 
Bömböl a szél, süvölt,  dühében már jajgat:  túlcsárogják dühét  a csókák és a varjak.


Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!

Orchidea kiállítás: Masdevallia, az inkák kincse

Kép
A Magyar Orchidea Társaság 2015. november 6-8 között ismét bemutatja legszebb orchideáit és broméliáit a Vajdahunyadvárban. A látványos kiállítás a Dél-Amerikából származó Masdevallia orchideákat helyezi a középpontba. A különleges és titokzatos növények megérnek egy látogatást.

A Masdevalliák látványos, színes virágaikkal valódi gyöngyszemei a dél-amerikai köderdőknek. Élőhelyük Ecuador, Kolumbia, és Peru. A 18-19. században még ezek a különleges orchideák hozzátartoztak az ott élők mindennapjaihoz. Egyik fajuk csillogó, piros virágaival a perui Machu Picchu körüli mezőkön élt nagy számban, és ragyogó színével elkápráztatta az arra járókat. A túlzott begyűjtés következtében eredeti élőhelyükről eltűntek, már csak a nedves köderdők legeldugottabb, ember nem járta helyein élnek. 

Most a Vajdahunyadvárban megtekinthetők. Merül el szépségükben!


A fotókat a kiállítás első napján készítettem, további fotók a Virágutazó Facebook oldalo

Márai Sándor: Füveskönyv - Arról, hogy minden nap tovább kell menned

Kép
S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned az úton, mely egyetlen célod, tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet. Nem könnyű ez. Gondold csak meg, milyen sokfajta csábítás hívogat útközben, hogy megpihenj, félbeszakítsd utadat, mással törődjél! Szép nő áll az út mentén és bájos mosollyal int feléd. Tested és érzékeid felelnek e hívásra, szeretnél elvegyülni e szép testtel és átadni magad a kéj édes bódulatának. De tudnod kell, hogy a hiú és kéjes pillanatokat a teljes kietlenség és tanácstalanság követi. Mert lelked mást akar, s mikor tested megéteted egy másik test fülledt fűszerével, a lélek éhes és szomjas marad. Pénz, érdemrendek, címek, rangok akadnak utadba: de mit kezdesz mindezzel, ha a figyelem, fáradtság, idő, mely a világi elismerés ára, elvonja lelked legjobb erőit az isteni megismerésétől? Cimborák kurjongatnak az út mentén, s hívnak magukkal, kaján vállalkozásra biztatnak: mit nyerhetsz minden üzleten és szórakozáson, ha a ját…

Aranyosi Ervin: Halottaknak napján

Kép
Halottaknak napján, gondolkozz el, kérlek! Mennyire fontosak azok, akik élnek? Milyen gyakran gondolsz rájuk szeretettel? Jelenthet-e annyit, mint ki régen ment el?
Ilyenkor az ember temetőbe jár ki, Elmúlt szeretteit véli megtalálni. Közben annyin élnek magányosan, távol, kire nem jut idő, kit a szív nem ápol.
Pedig a halottak a szívünkben élnek. A hétköznapokba bőven beleférnek. M’ért nincs az élőkért ugyanilyen ünnep, ami lángra gyújtja apró mécsesünket.
Aki elment, jól van, csak egy más világon, s nem tud örvendezni levágott virágon. Földdé porladt testet látogatsz a sírnál. Élőkért tehetnél, ahelyett, hogy sírnál!
Oly sok a magányos, kinek nem jut semmi. Ki örülni tudna, ha tudnák szeretni. Ám ezt meg se látod – tudod – attól félek. Megbékélni kéne, s nem visz rá a lélek.
Vársz, amíg késő lesz, mikor már nem bánthat, akkor száll szívedre, majd a gyász, a bánat. S jön halottak napja, s mész a temetőbe, bocsánatot kérni, s elbúcsúzni tőle…Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és …

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen...

Kép
Mindazokért....Tetszett a cikk? Oszd meg bátran.
Gyere és nézd meg a balkon-, és hobbi kertészkedéssel foglalkozó Balkonada blogomat is!